[1]
О. Костогриз, Художня виразність предметно-просторового середовища засобами монументально-декоративного мистецтва, Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва, no 4, pp 30-32, Лис 2017.