• Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 2 (2016)

  Збірник матеріалів ІI-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 19 квітня 2016 року.

  УДК 7.05:378
  ББК 74:85

  Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня) – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2016. – 128 с.

  В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

  Редакційна колегія:
  Касьян Тетяна Костянтинівна
  заслужений художник України, доцент;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Полудень Лілія Іванівна
  кандидат педагогічних наук, доцент;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Олійник Наталія Іванівна
  старший викладач;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Середа Наталія Борисівна
  старший викладач;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Єфіменко Альона Ігорівна
  викладач; 
  Черкаський національний університет 
  імені Богдана Хмельницького

  Підп. до друку 15.04.2016. Формат 60х84/16.
  Папір офсетний. Гарнітура Times. Вид. No1-16.
  Умовн. друк. арк. 5,39. Тираж 300 прим.
  Видавець Вовчок О. Ю.
  Свідоцтво про внесення
  до Державного реєстру видавців.
  Серія ДК No 650 від 30.10.2001 р.

 • Збірник тез конференції 2015 Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 1 (2015)

  Збірник матеріалів І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 6 травня 2015 року.

   

   

  УДК 7.05:378
  ББК 74:85

  Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 травня) – Черкаси: Брама-Україна, 2015. – 172 с.

  Про збірник:

  В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

  Редакційна колегія:
  Касьян Тетяна Костянтинівна
  заслужений художник України, доцент;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Полудень Лілія Іванівна
  кандидат педагогічних наук, доцент;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Вішнікіна Альона Ігорівна
  викладач;
  Черкаський національний університет 
  імені Богдана Хмельницького

  Підп. до друку 29.04.2015. Формат 60х84/16.
  Папір офсетний. Гарнітура Times. Вид. No1-16.
  Умовн. друк. арк. 8,23. Тираж 300 прим.
  Видавець Вовчок О. Ю.
  Свідоцтво про внесення
  до Державного реєстру видавців.
  Серія ДК No 650 від 30.10.2001 р.

1 - 2 з 2 результатів