Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва https://conf.artka.ck.ua/art <p>Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції <strong>«Традиції</strong><br><strong>та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва»</strong> включає доповіді учасників<br>конференції, які публікуються в авторській редакції.<br>В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних<br>тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому<br>мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та<br>дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення,<br>психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності<br>студента у вищому навчальному закладі.</p> Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва uk-UA Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва 2616-2490 Еволюція комп’ютерної графіки у відеоіграх та кіномистецтві від перших спроб до сучасності https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/377 Альона Антоненко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 3 5 Декоративний живопис в сучасному інтер’єрі https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/378 Руслана Бачуріна ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 5 7 Плакат як засіб агітації https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/379 Роман Битяк ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 8 10 Манга як різновид коміксів https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/380 Анна Білик ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 11 13 Пластинати Ґунтера фон Гагенса: наука чи мистецтво https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/381 Ірина Бойко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 13 15 Педагогічна підтримка художньо обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти США https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/382 Марина Бойченко Анна Бойченко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 15 17 Методика роботи над виконанням декоративного живописного натюрморту https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/383 Оксана Бринзей ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 17 19 Вирішення декоративно-об’ємної композиції у предметно-просторовому середовищі https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/384 Марина Буренко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 19 21 Авторська техніка у виконанні декоративного панно https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/385 Дар’я Соколенко Юлія Вдовик ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 21 23 Графічні рішення політичної символіки кольорових революцій https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/386 Яна Вискварка ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 23 25 Абстрактне мистецтво України https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/387 Алла Герасименко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 25 27 Специфічні риси акліматизації та реакліматизації вокалістів за різних природно-кліматичних умов https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/388 Яна Гулей Наталя Горбачик ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 28 30 Настільна гра в розвитку дітей шкільного віку https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/389 Борис Довгенко Лілія Полудень ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 30 32 Актуалізація принципів ландшафтного дизайну в умовах кліматичних змін https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/390 Галина Заварзіна ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 33 35 Характерність прийомів створення світлотіньових ефектів виконуваного автопортрета як домінанти сучасного інтер’єру https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/391 Анна Зубенко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 35 37 Естамп як вид сучасного мистецтва https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/392 Світлана Йова ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 37 39 Деякі аспекти використання адитивних технологій в освітній діяльності https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/393 Руслан Капітан Наталія Чугай ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 40 42 Інформаційні платформи в освітньому просторі кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/394 Тетяна Касьян Федір Гонца ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 42 44 Створення серії графічних аркушів у техніці комп’ютерної графіки для розробки авторського календаря https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/395 Анжеліка Коваленко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 45 47 Витинанка як один із видів українського народного декоративно-прикладного мистецтва https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/396 Анна Коваленко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 47 49 Сучасне застосування вітражного мистецтва https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/397 Анна Коденець ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 49 51 Композиційнa культурa – мистецько-філософський феномен https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/398 Катерина Козаченко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 52 54 Виразна мова об’ємної композиції в контексті громадського інтер’єру https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/399 Надія Коломієць ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 54 57 Декоративний живопис як домінантна у створенні художнього образу сучасного інтер’єру https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/400 Анастасія Кравченко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 57 59 Звернення до принципів трансформації в проектній практиці як етап професійного становлення промислового дизайнера https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/401 Олександр Луговський Наталія Чугай ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 59 61 Семантика українського орнаменту в контексті розробки фірмового стилю https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/402 Оксана Мазніченко Валентина Бистрякова Олеся Пільгук ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 62 64 Єдність художнього текстилю з образом сучасного інтер’єру https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/403 Анастасія Мамочка ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 65 67 Арт-об’єкт як домінантна частина міського середовища https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/404 Мар’яна Машкаринець ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 67 70 Конструктивізм та особливості його застосування в інтер’єрі https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/405 Мар’яна Машкаринець ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 70 62 Взаємозв’язок гобелену і предметно-просторового середовища інтер’єру https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/406 Аліна Михайлова ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 73 74 Універсальний дизайн – дизайн для всіх https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/407 Олександра Мошенська ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 75 77 Облаштування затишного і комфортного інтер’єру https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/408 Анастасія Небилиця ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 77 78 Особливості портретного жанру в образотворчому мистецтві https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/409 Неоніла Недосєко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 79 82 Традиції декоративного мистецтва України XIX – початку XX століття в сучасних дизайнерських розробках https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/410 Андрій Никифоров ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 82 85 Урбаністика у світовому дизайні https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/411 Алла Осадча Євген Гула ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 85 87 Формування мистецьких інсталяцій в сучасних експозиційних просторах https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/412 Юліана Петровська ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 87 89 Традиції та сучасний розвиток пейзажного жанру https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/413 Анастасія Пилипенко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 89 92 Абстракціонізм у творчості Кусами Яйої https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/414 Валентина Поліщук ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 93 96 Розвиток художньо-творчої діяльності студентів – майбутніх художників засобами витинанки https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/415 Лілія Полудень ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 96 98 Розвиток та зміни в коммунікаційному дизайні як рушійна сила розвитку сучасного митця https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/416 Руслан Савісько ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 98 100 Оформлення інтер’єру дитячої кімнати засобами художнього текстилю https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/417 Яна Савченко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 100 102 Історичний аспект взаємодії художньої фотографії у порівнянні з живописом https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/418 Тетяна Сегеда ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 102 104 Тема козацтва в творчості Іллі Рєпіна https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/419 Наталія Середа ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 104 106 Стріт-арт як об’єкт поп-культури https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/420 Юлія Скорик ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 106 107 Психологія кольору у створенні логотипу https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/421 Анна Сущева ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 108 110 Створення арт-об’єкту для оздоблення сучасного громадського інтер’єру https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/422 Аліна Тарнавська ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 111 112 Екодизайн: проєктна практика в Україні https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/423 Інна Яковець Марина Тертишник ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 113 115 Силуетна графіка: становлення і перспективи https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/424 Марина Ткаченко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 115 117 Батик як вид декоративно-прикладного мистецтва https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/425 Ірина Трач ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 117 119 Українська каліграфія в сучасному художньому просторі https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/426 Таміла Трощенко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 119 122 Традиції та сучасні тенденції в розвитку мистецтва гобелену https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/427 Анастасія Трушина ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 122 125 Батик у сучасному українському мистецтві https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/428 Юлія Туз ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 125 128 Утопії та дистопії в сучасному мистецтві https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/429 Анна Федак ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 128 130 До проблем усвідомлення впливу логіки технічного прогресу на мистецтво архітектури та дизайну архітектурного середовища https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/430 Наталія Харкова ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 130 133 Виразні засоби арт-об’єкту в організації просторового середовища громадського інтер’єру https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/431 Ілона Хован ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 133 136 Перспективи фотомистецтва https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/432 Олена Храмова-Баранова Вікторія Зайцева ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 136 138 Художня виразність витинанки в сучасній візуальній культурі https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/433 Олена Храмова-Баранова Ірина Саєнко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 138 140 Сучасне декоративне панно на прикладі японських декоративних текстильних технік https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/434 Тетяна Черниш ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 140 143 Традиції розпису та витинанки в оздобленні української хати https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/435 Олена Чубенко ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 143 145 Архетипність сучасного українського художнього текстилю (на прикладі «Текстильних діалогів» рівненської мистецької групи «Колоарт») https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/436 Руслана Шеретюк ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 146 148 Художнє скло в контексті розвитку сучасного пластичного мистецтва https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/437 Тетяна Шпильова ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 148 150 Космічний вакуум – майбутній галерейний простір https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/438 Роман Шпильовий ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 150 152 Книжкова графіка в творчості художників Володимира Кир’янова та Ігоря Смичека https://conf.artka.ck.ua/art/article/view/439 Марія Шумілова ##submission.copyrightStatement## 2020-04-23 2020-04-23 6 153 155