ББК 74:85
УДК 7.05:378
Редакційна колегія:
Касьян Т. К.
заслужений художник України, доцент;
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького;
Полудень Л. І.
кандидат педагогічних наук, доцент;
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького;
Вішнікіна Альона Ігорівна
викладач;Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 травня) – Черкаси: Брама-Україна, 2015. – 172 с.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва» включає доповіді учасників конференції, які публікуються в авторській редакції.
В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі