Шановні науковці, аспіранти, студенти!

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва» видається з травня 2015 року, Кафедрою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

ISSN: 2616-2504 (Online)
ISSN: 2616-2490 (Print)

На цей час вийшло вже 7 номерів:

В матеріалах збірників висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

Видання індексується:
Google Scholar

Index Copernicus
CiteFactor
Open Academic Journals Index
ResearchBib


Поточний номер

№ 8 (2023): Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва

Збірник матеріалів VIIІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 18 січня 2023 року. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

Опубліковано: 2023-06-28

Весь випуск

Публікації

Переглянути всі випуски