• Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 8 (2023)

  Збірник матеріалів VIIІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 18 січня 2023 року. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

 • artka-conf-cover-2021 Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 7 (2021)

  Збірник матеріалів VII-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 23 квітня 2021 року. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

 • artka-2020 Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 6 (2020)

  Збірник матеріалів VI-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 23 квітня 2020 року. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

 • Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 5 (2018)

  Збірник матеріалів V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 30 листопада 2018 року. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

 • Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 4 (2017)

  Збірник матеріалів IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 23 листопада 2017 року. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

  ББК 74:85
  УДК 7.05:378
  Т 65
  Редакційна колегія:
  Черевко О. В. – доктор економічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Корновенко С. В. – доктор історичних наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Десятов Т. М. – доктор педагогічних наук, професор, директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Касьян Т. К. – заслужений художник України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Середа Н. Б. – старший викладач кафедри образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Єфіменко А. І. – викладач кафедри образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

  Тези публікуються в авторській редакції. Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів та посилань несуть автори статей.

  Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 23 листоп. 2017 р. / Упоряд.: Н. Б. Середа, А. І. Єфіменко. – Черкаси: Видавець Третяков О.М., 2017. – 87 с.
  ISBN 978-617-7318-59-9

 • Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 3 (2016)

  Збірник матеріалів ІІI-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 23 листопада 2016 року. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

  ББК 74:85

  УДК 7.05:378

  Редакційна колегія:
  Черевко О. В. – доктор економічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Корновенко С. В. – доктор історичних наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Десятов Т. М. – доктор педагогічних наук, професор, директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Касьян Т. К. – заслужений художник України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Полудень Л. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  Єфіменко А. І. – викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

  Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2016 р.) / Упорядники: Л. І. Полудень, А. І. Єфіменко. – Черкаси: Брама-Україна, 2016. – 164 с.

  ISBN 978-617-7318-34-6

  Тези публікуються в авторській редакції. Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів та посилань несуть автори статей.

 • Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 2 (2016)

  Збірник матеріалів ІI-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 19 квітня 2016 року.

  УДК 7.05:378
  ББК 74:85

  Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня) – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2016. – 128 с.

  В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

  Редакційна колегія:
  Касьян Тетяна Костянтинівна
  заслужений художник України, доцент;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Полудень Лілія Іванівна
  кандидат педагогічних наук, доцент;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Олійник Наталія Іванівна
  старший викладач;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Середа Наталія Борисівна
  старший викладач;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Єфіменко Альона Ігорівна
  викладач; 
  Черкаський національний університет 
  імені Богдана Хмельницького

  Підп. до друку 15.04.2016. Формат 60х84/16.
  Папір офсетний. Гарнітура Times. Вид. No1-16.
  Умовн. друк. арк. 5,39. Тираж 300 прим.
  Видавець Вовчок О. Ю.
  Свідоцтво про внесення
  до Державного реєстру видавців.
  Серія ДК No 650 від 30.10.2001 р.

 • Збірник тез конференції 2015 Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва
  № 1 (2015)

  Збірник матеріалів І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 6 травня 2015 року.

   

   

  УДК 7.05:378
  ББК 74:85

  Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 травня) – Черкаси: Брама-Україна, 2015. – 172 с.

  Про збірник:

  В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

  Редакційна колегія:
  Касьян Тетяна Костянтинівна
  заслужений художник України, доцент;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Полудень Лілія Іванівна
  кандидат педагогічних наук, доцент;
  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
  Вішнікіна Альона Ігорівна
  викладач;
  Черкаський національний університет 
  імені Богдана Хмельницького

  Підп. до друку 29.04.2015. Формат 60х84/16.
  Папір офсетний. Гарнітура Times. Вид. No1-16.
  Умовн. друк. арк. 8,23. Тираж 300 прим.
  Видавець Вовчок О. Ю.
  Свідоцтво про внесення
  до Державного реєстру видавців.
  Серія ДК No 650 від 30.10.2001 р.

1 - 8 з 8 результатів