Збірник матеріалів ІІI-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 23 листопада 2016 року. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

ББК 74:85

УДК 7.05:378

Редакційна колегія:
Черевко О. В. – доктор економічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Корновенко С. В. – доктор історичних наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Десятов Т. М. – доктор педагогічних наук, професор, директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Касьян Т. К. – заслужений художник України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Полудень Л. І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Єфіменко А. І. – викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2016 р.) / Упорядники: Л. І. Полудень, А. І. Єфіменко. – Черкаси: Брама-Україна, 2016. – 164 с.

ISBN 978-617-7318-34-6

Тези публікуються в авторській редакції. Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів та посилань несуть автори статей.

Опубліковано: 2018-03-03

Весь випуск

Публікації