Збірник матеріалів IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбувалась у Черкаському національному університеті 23 листопада 2017 року. В матеріалах збірника висвітлено актуальні питання дослідження пливу сучасних тенденцій мистецтва на реалізацію митця як особистості, проблеми в образотворчому мистецтві та дизайні, визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, сучасний художній процес та соціокультурні пріоритети сьогодення, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі.

ББК 74:85
УДК 7.05:378
Т 65
Редакційна колегія:
Черевко О. В. – доктор економічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Корновенко С. В. – доктор історичних наук, професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Десятов Т. М. – доктор педагогічних наук, професор, директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Касьян Т. К. – заслужений художник України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Середа Н. Б. – старший викладач кафедри образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Єфіменко А. І. – викладач кафедри образотворчого та декоративно- прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Тези публікуються в авторській редакції. Відповідальність за грамотність, автентичність цитат, правильність фактів та посилань несуть автори статей.

Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 23 листоп. 2017 р. / Упоряд.: Н. Б. Середа, А. І. Єфіменко. – Черкаси: Видавець Третяков О.М., 2017. – 87 с.
ISBN 978-617-7318-59-9

Опубліковано: 2018-03-04

Весь випуск

Публікації